Африканс број од 1 до 100

# Writing your language Writing Reading
0 нула Zero -
1 еден Een -
2 две Twee -
3 три Drie -
4 четири Vier -
5 Петка Vyf -
6 шест Ses -
7 седум Sewe -
8 осум Agt -
9 девет Nege -
10 десет Tien -
11 единаесет Elf -
12 дванаесет Twaalf -
13 тринаесет Dertien -
14 четиринаесет Veertien -
15 петнаесет Vyftien -
16 шеснаесет Sestien -
17 седумнаесет Sewentien -
18 осумнаесет Agtien -
19 деветнаесет Negentien -
20 дваесет Twintig -
21 дваесет и еден Twintig -
22 дваесет и две Twee en twintig -
23 дваесет и три Drie en twintig -
24 дваесет и четири Vier en twintig -
25 дваесет и пет Vyf en twintig -
26 дваесет и шест Ses en twintig -
27 дваесет и седум Sewe en twintig -
28 дваесет и осум Twintig -
29 дваесет и девет Nege en twintig -
30 триесет Dertig -
31 триесет и еден Dertig een -
32 триесет и две Twee en dertig -
33 триесет и три Drie en dertig -
34 триесет и четири Dertig vier -
35 триесет и пет Vyf en dertig -
36 триесет и шест Ses en dertig -
37 триесет и седум Sewe en dertig -
38 триесет и осум Agt en dertig -
39 триесет и девет Dertig nege -
40 четириесет Veertig -
41 четириесет и еден Een en veertig -
42 четириесет и два Veertig twee -
43 четириесет и три Veertig drie -
44 четириесет и четири Veertig vier -
45 четириесет и пет Vyf en veertig -
46 четириесет и шест Ses en veertig -
47 четириесет и седум Veertig sewe -
48 четириесет и осум Agt en veertig -
49 четириесет и девет Veertig nege -
50 педесет Vyftig -
51 педесет и еден Vyftig een -
52 педесет и две Twee en vyftig -
53 педесет и три Vyftig drie -
54 педесет и четири Vier en vyftig -
55 педесет и пет Vyf en vyftig -
56 педесет и шест Vyftig ses -
57 педесет и седум Sewe en vyftig -
58 педесет и осум Agt en vyftig -
59 педесет и девет Vyftig nege -
60 шеесет Sestig -
61 шеесет и еден Een en sestig -
62 шеесет и две Twee en sestig -
63 шеесет и три Sestig drie -
64 шеесет и четири Sestig vier -
65 шеесет и пет Vyf en sestig -
66 шеесет и шест Sestig -
67 шеесет и седум Sestig sewe -
68 шеесет и осум Sestig agt -
69 шеесет и девет Sestig nege -
70 седумдесет Sewentig -
71 седумдесет и еден Sewentig -
72 седумдесет и два Twee en sewentig -
73 седумдесет и три Sewentig drie -
74 седумдесет и четири Vier en sewentig -
75 седумдесет и пет Vyf en sewentig -
76 седумдесет и шест Sewentig ses -
77 седумдесет и седум Sewe en sewentig -
78 седумдесет и осум Sewentig agt -
79 седумдесет и девет Sewentig nege -
80 осумдесет Tagtig -
81 осумдесет и еден Tagtig een -
82 осумдесет и две Twee en tagtig -
83 осумдесет и три Drie en tagtig -
84 осумдесет и четири Vier en tagtig -
85 осумдесет и пет Vyf en tagtig -
86 осумдесет и шест Ses en tagtig -
87 осумдесет и седум Sewe en tagtig -
88 осумдесет и осум Agt en tagtig -
89 осумдесет и девет Nege en tagtig -
90 деведесет Negentig -
91 деведесет и еден Negentig een -
92 деведесет и два Negentig twee -
93 деведесет и три Negentig drie -
94 деведесет и четири Negentig vier -
95 деведесет и пет Negentig vyf -
96 деведесет и шест Negentig ses -
97 деведесет и седум Negentig sewe -
98 деведесет и осум Negentig agt -
99 деведесет и девет Negentig -
100 сто Een honderd -